• Müşteri memnuniyetini sağlamak için faaliyetlerimize önem vermek.
  • Müşterilerimize sağladığımız hizmet kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesini sağlamak.
  • Kanun ve Yönetmeliklerin emrettiği periyodlarda Müşterilerimizin yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirmek.
  • Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi için gerekli görülen koşullarda bünyemizde görev alan elemanlarımızın eğitimleri konusunda çalışmalarda bulunmak.
  • Kalite politikamızın kavranması ve uygulanabilmesi için elemanlarımızı sürekli bilgilendirmek ve iyileştirme olgusunu benimsetmek ve güven konusunda müşteri memnuniyetini sağlamaktır.