• Tüm Türkiye ve Muğla Fethiye bölgesinde Ekonomik faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin girişim ve işletmelerinin muhasebe ilke ve hükümlerince defter tutmak.İşletmelerin muhasebe ile ilgili faaliyetlerinin düzgün bir şekilde işlemesini sağlamak, bu faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu denetlemek.-Şirketleşme süreci, şirket birleşmesi, şirket devri,şirket bölünmesi,tasfiye süreçleri, muhasebe organizasyonu ve kurumsallaşma gibi konularda hizmet sunmak.

  -Yürürlükteki mevzuata göre vergi planlama hizmeti sunmak.

  -Muhasebe defterlerini tutmak.

  -Sgk işe girş çıkış bordro vb işlemleri yapmak.

  -Vergi iadelerini hazırlamak.

  -Rapor,bütçe,iş planı, finansal tabloların hazırlanması ve sunulması,

  -İç kontrolü takip ederek finansal güvenliği korumak.

  -Finansal bilgileri gizli tutmak, müşteri memnuniyetini kazanmak.